round

Listeriakontroll av ytor (omgivningsprov)

listeria svabb

Enligt förordning (EG) nr 2073/2005 ”Mikrobiologiska kriterier för livsmedel” finns ett gränsvärde på <100 Listeria monocytogenes/g vid konsumtionstillfället för ätfärdiga livsmedel i vilka L. monocytogenes kan växa under lagringen.

I förordningen poängteras också att omgivningsprover från produktionslokaler och utrustningar är viktiga verktyg för att upprätthålla livsmedelsygienen. Detta gäller särskilt livsmedelsföretagare som producerar ätfärdiga livsmedel som kan utgöra en folkhälsorisk när det gäller Listeria monocytogenes. Livsmedelsföretagen måste själva inom ramen för egenkontroll och HACCP att bedömma hur ofta och på vilket sätt provtagning och analys skall utföras.

InSite Listeria och SwabSURE ListeriaP

Vi erbjuder två snabba, säkra och mycket användarvänliga lösningar för effektiv listeriakontroll av ytor, Insite Listeria och SwabSURE ListeriaP. Testenheterna efter provsvabbning är helt slutna vilket minimerar risken för kontaminering. Dessutom krävs minimalt utrymme och endast en enkel inkubator behövs för att använda testen. Resultat ges inom 24-48h!

EG nr 2073/2005
I denna förordning fastställs vissa mikrobiologiska kriterier som måste uppfyllas av livsmedelsföretagen.
Läs förordningen.