round

Att snabbt säkerställa sin rengöring

atp-mätare säkerställer rengöringen

Livsmedelsföretagaren ansvarar för att de livsmedel som produceras är säkra. En av grundförutsättningarna i livsmedelslagstiftningen är rengöring. Många uppfattar rengöring som ett nödvändigt ont och tråkigt, men det är viktigt att prioritera rengöring och tänka så här:

  • Se rengöring som ett viktigt steg i den dagliga produktionen.

  • Med rengöring får ni säkra produkter.

  • Nöjda konsumenter.

  • Högre produktutbyte.

  • Skyddar utrustningen, mindre reparationer.

  • Ni får en trivsam arbetsmiljö.

  • Med rätt verktyg är rengöring lätt.

Lokalen med dess inredning och utrustning skall regelbundet rengöras så att fara inte uppkommer för att livsmedlen kontamineras. Hygienen är extra viktig vid hantering, beredning och packning av färsk mat där ingen efterföljande uppvärmning sker innan försäljning. Eventuella bakterier avdödas således inte innan maten äts eller skall beredas av konsument.

ATP-kontrollen

På 15 sekunder talar ATP-mätaren och multiinstrumentet MVP ICON om ifall en rengjord yta verkligen är tillräckligt ren för livsmedelsproduktion eller om något måste åtgärdas ytterligare.

›› Läs mer om ATP-kontrollen

›› Se filmen om MVP Icon - ATP-mätarnas smartphone

Proteinkontrollen

Med hjälp av PRO-Clean har du ett proteintest som på några minuter avgör om det finns proteinrester kvar på ytor som kan innebära bakterietillväxt.

Medi-Check är ett extra känsligt proteintest designat speciellt för rengöringsvalideringen av diskdesinfektorer inom vården.

›› Läs mer om Proteinkontrollen

zinner

Det är viktigt att de som ansvarar för rengöringen känner till Zinners cirkeln. Denna består av fyra delar: Kemi, mekanik, temperatur och tid. För att få bästa rengöringsresultat krävs att delarna kombineras rätt vid rätt pH och att rengöringen snabbt kan verifieras för att kunna styra delarna.

mäta rengöring

ATP-mätarnas smartphone MVP ICON är mycket mer än en vanlig ATP-mätare. Den är ett äkta multiinstrument, som förutom ATP mäter pH, temperatur, konduktivitet och koncentration. Instrumentet är kompatibelt med HACCP-program och ett kraftfullt verktyg i ditt kvalitetsarbete.