round

Allergener - snabbmetoder för allergenanalyser

allergentest allergenanalyser

Allergener är ämnen, som redan i små mängder orsakar allergiska reaktioner, vilka i värsta fall kan vara vara livshotande. Livsmedelsallergener är t.ex. proteiner som tas upp via matsmältningssystemet. Allergener, som är särskilt problematiska, är sådana som gömts i slutprodukter eller uppstått på grund av oavsiktlig kontaminering under lagring eller tillverkning.

För att skydda konsumenterna måste tillverkaren enligt EU-direktiv (2003/89/EG) märka produkter med alla ingredienser som kan orsaka en allergisk reaktion. Bilaga III till dessa riktlinjer innehåller en förteckning över livsmedelsingredienser som orsakar allergisk reaktion eller intolerans, t.ex. jordnötter, hasselnötter, ägg, gluten/gliadin, mandel, soja, sulfit, mjölk och laktos.Nytt heltäckande sortiment av allergentester

Vi är glada och stolta över vårt samarbete med Romer Labs, en erkänt framstående producent av analysmetoder för allergener. Med Romer Labs kan vi erbjuda både ELISA-kit (AgraQuant) och lateral flow-tester (AgraStrip), som täcker behovet av analysmetoder hos alla typer av användare.

Med AgraQuant analyserar laboratoriet allergener säkert, kvantitativt och med låg detektionsgräns. AgraStrip gör det möjligt för livsmedelsproducenter utan fullskaligt laboratorium att detektera allergener säkert och kvalitativt på ytor samt i produkter, råvaror och sköljvatten.

Mer information hittar du här:
AgraStrip Allergen
AgraStrip Gluten G12
AgraQuant Plus Allergen ELISA
AgraQuant Allergen ELISA


Kontakta oss för mer information!
031-335 13 62
info@food-diagnostics.se