round

Gluten - snabbmetoder för gluten/gliadin

snabbmetoder för analyser av gluten och gliadin

Glutenintolerans, celiaki, innebär att personen inte tål gluten som är en grupp vanliga proteiner i vete, råg och korn. Gliadin är ett i gluten förekommande glykoprotein. Gliadin spelar en nyckelroll vid celiaki, eftersom det är gliadin som utlöser den antikroppsrektion som orsakar de för celiaki karaktäristiska skadorna på tunntarmens slemhinna. Sådana skador kan bidra till allvarliga sjudomstillstånd. Celiaki är vanligt i Sverige med en förekomst av celiaki på ca 1% av befolkningen. Celiaki växer inte bort med åldern, utan kräver livslång diet utan gluten.

Vi erbjuder flera typer av analysmetoder för effektiv och snabb kontroll av gluten/gliadin i livsmedel.

RIDA®QUICK Gliadin 

Lateralflow-test:

 • semikvantitativt med visuell avläsning

 • kvantitativ analys med instrumentet Rida®Quick Scan

 • känsligt, detektionsgräns 0,5 μg gliadin /100 cm2
  (motsvarande 1 μg gluten /100 cm2) i omgivningsprover eller
  2,5 ppm (mg/kg) gliadin (5 ppm gluten) i livsmedelsprover.

RIDA® QUICK Gliadin (Swab)

Filmen visar hur man använder kittet för omgivningsprov.

Produktprover kräver att man har en mixer, utrustning för filtrering (en tratt, filter, kollektor), vatten och lite vanligt bordssalt.

AllerFlow Gluten

Lateralflow-test:
Svabbprov med lateralflow-test för omgivningskontroll av glutenrester.

 • Kvalitativ analys med visuell avläsning

 • Varje kit innhåller 25 test.

 • Detektionsgräns 5 µg/svabb (5 ppm) gluten efter 10 minuter

 • Specific för gliadin

 • Inga korsreaktioner med soya, ris eller majs

 • Förfuktade svabbar

 • Hållbarhet 15 månader temperatur (2 - 25°C)

allerflow

RIDASCREEN® Gliadin

ELISA-kit:

 • kvantitativ analysmetod för prolaminer från vete (gliadin), råg (secalin) och korn (hordein) i råvaror, mjöler,
  kryddor, halvfabrikat, helfabrikat, färdiga rätter och desserter,

 • känsligt, detektionsgräns 1,5 ppm (mg/kg) gliadin (motsvarande 3 ppm gluten),

 • officiell standardmetod enligt Codex Alimentarus i och med användande av monoklonal antikropp R5 (Mendez).

 • AOAC-RI validerad metod.

RIDASCREEN®FAST Gliadin

ELISA-kit:

 • kvantitativ analysmetod för prolaminer från vete (gliadin), råg (secalin) och korn (hordein) i råvaror, mjöler, 
  kryddor, halvfabrikat, helfabrikat, färdiga rätter och desserter,

 • känsligt, detektionsgräns 2 ppm (mg/kg) gliadin (motsvarande 4 ppm gluten),

 • snabb, endast 30 minuters inkubation.

RIDASCREEN® Gliadin Competitive

ELISA-kit:

 • kvantitativ analysmetod för prolaminer från vete (gliadin), råg (secalin) och korn (hordein) i fermenterad
  och hydrolyserad mat, t.ex. öl, stärkelsesirap, stärkelse, maltextrakt,  surdeg,
  sojasås som deklareras som “glutenfri”,

 • känsligt, detektionsgräns 1,36 ppm (mg/kg) gliadin,

 • snabb, endast 40 minuters inkubation.

 • officiell standardmetod enligt Codex Alimentarus i och med användande av monoklonal antikropp R5 (Mendez).

SureFood® ALLERGEN Gluten

PCR-teknik:

 • kvalitativ detektionsmetod via realtids-PCR för analys av DNA i spannmål med gluten,

 • känslig, detektionsgräns < 5 DNA copies / < 5 ppm beroende på provmatris, processbehandling,
  DNA-behandling och DNA innehåll.

SureFood® ALLERGEN QUANT Gluten

PCR-teknik:

 • kvantitativ analysmetod via realtids-PCR för analys av DNA i spannmål med gluten (vete, råg, korn, havre, spelt,
  kamut) och dess livsmedelsprodukter.

Reagens och standarder

Cocktail lösning:

 • officiell AOAC-RI extraktionsmetod för provbearbetning.

RIDA® Extraktionslösning: 

 • extraktionsmetod för provbearbetning.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.