round

Kemiska analyser

FOOD DIAGNOSTICS har ett brett sortiment av metoder för snabb och effektiv analys av kemiska risksubstanser i livsmedel.

allergenanalyser i livsmedelTestkit och referensmaterial

Vi har test för kemiska analyter som allergener, antibiotika, algtoxin, hormoner, mykotoxiner, sockerarter och syror. Testmetodiken varierer från enkla lateralflow-tester till ELISA, PCR, immunoaffinitetskolonner och enzymatiska metoder.

Vi kan även tillhandahålla internationellt etablerade standarder och referensmaterial för kvalitetssäkring av ert laboratoriearbete.