round

Mykotoxiner

vete

Mögelsporer som finns överallt i vår omgivning bildar mögelsvampar. Dessa kan i sin tur bilda mögelgift – mykotoxin – i foder och livsmedel. Mykotoxiner i djurbesättningar ökar risken för infektionssjukdomar, försämrar produktiviteten och kan orsaka dödsfall. Mykotoxiner är giftiga för människor, t.ex. kan Aflatoxiner orsaka levercancer och Ochratoxin kan ge njurskador.
Mykotoxiner tar sig in i livsmedelskedjan på framförallt två sätt. Mögelsvampar av släktet Fusarium växer vid gynnsamma förhållanden direkt på sädesfälten och bildar mykotoxiner som DON, Zearalenon, T-2 Toxin och Fumonisin i spannmålsprodukter. Andra mykotoxiner, som t.ex. Aflatoxiner and Ochratoxin A, bildas när livsmedel lagras på felaktigt sätt. För att inte överstiga EUs maximala restvärden av mykotoxiner krävs lämpliga analysmetoder.Nytt heltäckande sortiment av mykotoxinanalyser

Vi är glada och stolta att presentera vårt samarbete med Romer Labs, en erkänt framstående producent av analysmetoder för mykotoxiner. Vi kan erbjuda ELISA-kit (AgraQuant) samt lateral flow-tester (AgraStrip), allt för att täcka behovet hos alla våra kunder. Med AgraQuant analyserar laboratoriet mykotoxiner säkert, kvantitativt och med låg detektionsgräns, medan AgraStrip Watex gör det möjligt för verksamheter utan fullskaligt laboratorium att säkert detektera mykotoxiner.

AgraQuant
AgraStrip

Vi kan även erbjuda ett komplett sortiment av kolonner och referensmaterial, fråga oss gärna om detta!
031-335 13 62
info@food-diagnostics.se