round

DON

Vi har ett brett utbud av analysmetoder för effektiv kontroll av deoxynivalenol (DON) 

RIDA®QUICK DON

ridaquick scanLateralflow-test:

 • Semikvantitativ detektion via visuel avläsning eller kvantitativ analys via instrumentet RIDA®QUICK SCAN av DON i spannmål (vete, rågvete och majs),

 • känslig metod, detektionsgräns ca. 0,25 ppm (mg/kg),

 • snabb, ca 5 minuters inkubationstid. 

RIDASCREEN® DON

exempel kitELISA-metod:

 • kvantitativ analys av DON i spannmål, malt, foder, öl, vört,

 • känslig metod,

 • detektionsgräns öl, vört: 3,7 ppb (μg/kg)

 • detektionsgräns spannmål, malt, foder: 18 ppb (μg/kg). 

RIDASCREEN® FAST DON
 • kvantitativ analys av DON i spannmål, malt, foder,

 • känslig metod, detektionsgräns 0,2 ppm (mg/kg),

 • snabb, 8 minuters inkubation,

 • AOAC-RI validerad. 

RIDASCREEN® FAST DON SC
 • kvantitativ analys av DON i spannmål, malt, foder,

 • känslig metod, detektionsgräns 0,074 ppm (mg/kg),

 • snabb, 8 minuters inkubation.

Kolonner

donprepVi har immunoaffinitetskolonner (IAC) för provbearbetning som ger renare prov och därmed förbättrade provresultat. Framförallt för prover av svårare livsmedelssmatriser med risk för interferens och krav på hög precision. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder ett brett utbud av immunoaffinitetskolonner för olika mykotoxiner till våra analyskit baserat på lateralflow, ELISA och UV-teknik samt för HPLC, GC, LC, GCMS, LCMS.

Standarder och referensmaterial

Vi erbjuder internationellt etablerade standarder och referensmaterial för kvalitetssäkring av ert laboratoriearbete med avseende på deoxynivalenol.   

Kontakta oss för mer information.

ridaquick scan
RIDA®QUICK SCAN det mobila laboratoriet för RIDA®QUICK DON.
FÖRDELAR
+ Snabbare resultat
+ Lätt att använda
+ En komplett lösning