round

Mikrobiologiska analyser

rapidMikroorganismer är ett samlingsnamn för bakterier, mögel/jäst och virus. De flesta bakterier utgör ingen fara för oss, utan är tvärtom livsviktiga då de är en stor del av vårt immunförsvar och vår matsmältning. Vissa arter kan orsaka problem t ex genom att vara sjukdomsalstrande eller skynda på förruttnelse av livsmedel.

Som producent av livsmedel och dricksvatten är det viktigt att veta att man levererar säkra produkter till sina kunder. Mikroorganismer kan finnas i råvaran, eller tillföras via bristande hygien eller förvaring.

Livsmedelsanalyser

Inom livsmedelsdiagnostiken skiljer man på indikatorbakterier och patogena bakterier. Indikatorbakterier är sådana som ger hänvisning om hur livsmedlet förvarats och hanterats, och har betydelse för varans hållbarhet. De orsakar vanligtvis inte sjukdom, utan är just en indikator. Om det finns många bakterier i ett livsmedel kan man anta att dessa kommer öka i antal vid förvaring, och därmed förkorta hållbarheten. Rått kött kontrolleras t ex för förekomst av tarmbakterier, då det är en bra indikator på hur hygienen varit vid slakt. Även om tarmbakterierna vanligtvis inte är farliga och de dör vid upphettning, så vill vi inte att de ska finnas i det vi äter. Finns ofarliga tarmbakterier i ett livsmedel finns också risken att det förekommer patogena tarmbakterier.

Patogena bakterier är sådana som orsakar sjukdom, till exempel Salmonella och ListeriaSalmonella finns i tarmen hos smittade djur och människor, medan Listeria är en miljöbakterie. Matförgiftning kan orsakas av patogena bakterier, eller av normalt ofarliga bakterier som fått tillväxa och börjat bilda toxin, exempelvis stafylokocker.

Sterilkontroll ATP

Kontaminerande mikroorganismer i produktionen har ofta stor ekonomisk betydelse för livsmedelsföretag/livsmedelsproduktion. Genom olika typer av steriliseringsmetoder befrias produkt, föremål och ytor från alla typer av mikroorganismer. Det är därför en kritisk faktor att sterilitetsprocesserna alltid fungerar som avsett och är under strikt kontroll. En av de mest känsliga och effektiva sterilkontrollmetoderna är att mäta så kallat mikrobiologiskt ATP.

Vattenanalyser

Vatten delas in i olika typer, exempelvis dricksvatten, badvatten och ytvatten. Olika krav på mikrobiologisk kvalité ställs på dessa vatten. Analysmetod måste därför väljas inte bara med avseende på vilka parametrar som ska analyseras, utan också vilken känslighet som krävs för den typ av vatten man ska testa. Rena vatten såsom dricksvatten analyseras vanligtvis med membranfiltrering. Vatten där man förväntar sig större mängd mikroorganismer såsom badvatten eller ytvatten testas ofta med mikroplattor.


snabb

Sedan 1 juni 2016 representerar vi BIOKAR Diagnostics – en av världens ledande tillverkare av produkter för mikrobiologisk kontroll av livsmedel, vatten och omgivningsprover. Det betyder att vi kan erbjuda ett starkt sortiment av validerade och lättanvända metoder för en mängd olika behov, inte minst vad gäller chromogena substrat. Fullständigt sortiment kommer att publiceras på hemsidan inom kort. Till dess kan du läsa mer om BIOKARs produkter på pdf-erna nedan.


Biokar CCA

Biokar Rhapsody

Biokar Rhapsody Agar

Biokar Compass

Biokar Iris