round

Centrifug

centrifuger

Många laboratorier genomför analyser som kräver en anpassad centrifug. Otillräcklig effekt ger sämre provberedning vilket naturligtvis påverkar analysresultaten, ett sämre faktaunderlag till kvalitetsarbetet och i slutändan sämre livsmedelssäkerhet till konsumenter.

Till våra testmetoder och era applikationer erbjuder vi centrifuger med olika storlek, kapacitet, varvtal, funktionalitet mm. Vi hjälper också till med anpassade centrifugrör i rätt storlek för att minimera det laborativa arbetet. På så sätt får ni ett mer effektivt laboratoriearbete till högre kvalitet.

Kontakta oss så hjälper vi er att välja utrustning.

Ring vår produktspecialist Hanna Tidblom (tel: 031-335 13 66) för priser och mer information eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.