round

Luftprovtagare luftprovtagare

Analys av luften i produktionslokaler är en viktig del av egenkontrollen. Höga halter mikroorganismer i luften kan leda till kontaminering av råvara/produkt eller rengjorda ytor.

Air Sampler MB2

Mikrobiologisk analys av luften utförs enkelt med Air Sampler MB2, där luft sugs in och eventuella mikroorganismer hamnar på en agarplatta. Plattan inkuberas därefter och de aktuella organismerna räknas efter avslutad inkubering. Analyser på detta vis utförs oftast med avseende på totalantal och jäst/mögel, men även andra organismer kan vara av intresse. Denna typ av aktiv provtagning, till skillnad från passiv då man placerar ut nedfallsplattor i lokalen, ger analys av en känd luftmängd och gör resultaten jämförbara mellan olika tillfällen.

Tekniska detaljer
 • Luftanalys lämplig i livsmedelsproduktion, läkemedelstillverkning,
  sjukhus, djurhållning, renrum m.m.

 • Öppet system – vilken mikroorganism som detekteras beror
  på vilken agarplatta som används
  odling

 • Passar för 55 mm, 60 mm och 90mm petriskål

 • Programmerbara provtagningsvolymer (25-2000 l)

 • 100 l luft/min, svar ges i cfu/m3

 • Batteridriven

 • Dedikerad programvara

 • Skyddande väska för förvaring/transport medföljer

 • Vikt endast 750g, 197x100x40mm

Tillbehör
 • Kalibreringskit

 • Stativ

Ring vår produktspecialist Hanna Tidblom (tel: 031-335 13 66) för priser och mer information eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.

luftprov
Air Sampler MB2 (stativ och kalibreringskit på bilden köps separat)