round

Luminometer

promilite3

Promilte III Luminometer är anpassad särskilt för
sterilkontroll genom detektion av mikrobiell ATP.

Vi erbjuder flera typer av luminometrar. Under avsnittet om ATP-kontrollen hittar du SystemSURE och EnSURE.

Promilte III

Promilite III är ett kompakt och automatiskt instrument idealisk för att utföra ett tester för sterilkontrollen genom detektion av mikrobiell ATP. Instrumentet är mycket känslig, har tre spridare och drivs av dedikerad Proscreen mjukvara.

Upp till 96 prover i mikrotiterplattaformat bearbetas i en enda körning inom några minuter. Sätt bara in mikroplattan, tryck och gå därifrån. Tillsättning av reagens och analys av data är helt automatiserad. Ytterligare automatisering kan uppnås genom att integrera Promilite III med Promicols robotiserade provtagningssystem.

Dokumentation

Promilite III teknisk broschyr pdf.

Kontakta oss för priser och mer information (tel: 031-335 13 66) eller använd vårt kontaktformulär.