round

Mjukvara

dataOmvandlas mätdata till resultat på ett korrekt sätt? Hur mycket tid lägger ni på resultathantering? Hur stora är riskerna vid manuell resultathantering? Hur fungerar spårbarheten i praktiken? Används analysdata/avvikelser i kvalitetsarbetet genom att sätta in förbättringsåtgärder?

Effektiv resultathantering sparar pengar

Våra snabbmetoder ger tidsbesparingar i form av handpåläggningstid i laboratoriet och ger snabbare svar till produktionsverksamheten som kan agera i tid. Vi levererar olika typer av kvalitetsinstrument med dedikerad mjukvara till ert laboratoriearbete med en rad fördelar:

  • validerade protokoll som säkerhetställer korrekt datahantering, 

  • snabb och automatisk resultathantering,

  • färdiga och anpassningsbara rapporter,

  • enkel dataexport till LIMS (Laboratory Information Management System) eller MS Excel mm,

  • resultat direkt i mobiltelefonen,

  • förbättrad spårbarhet,

  • data för systematisk resultathantering/trendanalys och proaktiva förbättringsåtgärder.

Ring vår produktspecialist Hanna Tidblom (tel: 031-335 13 66) för priser och mer information eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.