round

Konduktivitetsmätare för snabba saltkontroller

Våra digitalakonduktivitetsmätare är idealiska
för snabba saltkontroller.

Tillsättning av salt är ofta en av de mest kritiska processerna inom livsmedelsindustrin eftersom saltet har en betydande effekt på färg, smak och textur av livsmedlet.

Konduktivitetsmätare från Atago är idealiska för snabba och enkla salthaltskontroller. Inga kemikalier är involverade i mätprocessen som sker genom konduktivitet.

Fördelar
  • Snabba resultat inom 3 sekunder

  • Enkla att använda - tryck på startknappen

  • Enkel nollställning - rengör sensor och tryck på Zeroknappen.

  • Digital display - enkelt att tolka result

  • Automatisk temperaturkompensation - klarar både varma och kalla prov

  • Vattentäta

 

hur man mäter salt

Not. Bilden gäller för PAL-ES2/ES-421. För PAL-ES3 instruktioner kontakta FOOD DIAGNOSTICS.

Modeller

PAL-SALT har ett brett mätområde 0-10% som gör den lämplig för de flesta applikationer. En offset funktion gör det lätt att hantera spädningar av prov och kalibrering mot t.ex. titreringsmetoden.

Den visade enheten är i gram per 100 gram.

Mätområde:

0.00 till 10.00% (g/100g)

pal salt

Resolution:

0.01% för koncentration 0.00 till 2.99%

0.1% för koncentration 3.0 till 10.0%

Mätnoggranhet:

±0.05% (koncentration 0.00 till 0.99%)
Precision ±< 5% (koncentration 1.00 till 10.0%)

 

PAL-ES2 är lämplig för mätning av saltkoncentrationer vid restauranger och kök, samt för vägledning på sjukhus och som undervisningsverktyg.

Den visade enheten är i gram per 100 gram.

Mätområde:

0.00 till 5.00% (g/100g)

Resolution:

0.01% för koncentration 0.00 till 2.99%

0.1% för koncentration 3.0 till 5.0%

Mätnoggranhet:

±0.05% (koncentration 0.00 till 1.00%)
Precision ±< 5% (koncentration 1.01 till 5.0%)

 

PAL-ES3 är lämplig för inspektioner under tillverkningsprocessen samt för kvalitetskontroll i livsmedelsfabriker.

Den visade enheten är i gram per 100 ml.

Mätområde:

0.0 till 3.3% (g/100ml)

Resolution:

0.1 g/100ml

Mätnoggranhet:

±0.6 g/100ml precision ±< 6%
(koncentration 10 till 33.0 g/100ml)

 

ES-421 använder en trattformad sensorsektion som mäter saltet i procent av ett prov. 1.0 ml prov räcker för mätning.

Mätområde:

0.00 to 10.0% (100g) koncentration

Resolution:

0.01% för koncentration av 0.00 till 2.99%
0.1% för koncentration av 3.0 till 10.0%

Mätnoggranhet:

± 0.05%
(för koncentration av 0.00 till 0.99% ) 
Precision ± < 5%
(för koncentration 1.00 till 10.0%)

 

Kalibrering av saltmätarna utförs mot en standard saltlösning (kontakta FOOD DIAGNOSTICS).

Mer information
  1. Produktblad

 

Saltmätare modeller

pal salt

PAL-SALT

PAL-ES2

 

 

PAL-ES3

 

ES-421