round

Spektrofotometer

Med vår filosofi om mesta möjliga nytta med de produkter vi levererar, så erbjuder vi s.k. “öppna” instrument. Detta innebär att ni kan kan använda tekniken fullt ut oavsett detektionsmetod.

Vi erbjuder prisvärda spektrofotometrar för snabb och enkel detektion. Instrumenten kan användas med eller utan PC/mjukvara. Vi finns naturligtvis till hands för inställning av standardiserade och validerade detektionsprotokoll samt utbildning för er trygghet i kvalitetsarbetet. 

Ring vår produktspecialist Hanna Tidblom (tel: 031-335 13 66) för priser och mer information eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.