round

Utrustningar

Det krävs ofta ett digert arbete att komma från kravspecifikation till en optimerad laboratorielösning. Jakten på bättre funktionalitet med nya tillbehör och system kantas av många fallgropar. Risken är stor att investingen inte når användarns önkemål i förbättrad funktionalitet och ett förenklat arbete.flow

Med vår erfarenhet och intresse för detaljer sätter vi oss in i era önskemål och laboratorieförutsättningar för att kunna leverera en lösning till bästa funktionalitet och precision. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder ett brett sortiment av laboratorieutrustningar för snabb och effektiv testning i fält och för olika typer av laboratorier. Vi har instrument, automatiserade robotlösningar och laboratorietillbehör för effektivt och tidsbesparande laboratoriearbete.