round

Vattenaktivitet

Vattenaktivitet (aw) är ett mått på fraktionen av fritt vatten i ett prov och är ett av de viktigaste kvalitetsmåtten när det gäller att säkerställa matsäkerhet och hållbarhet.

Novasina

Food Diagnostics samarbetar med Schweiziska Novasina, som har över femtio års erfarenhet av att skapa lösningar för vattenaktivitetsmätning, och erbjuder instrument som täcker både de mest grundläggande och mest avancerade behoven.Viktig parameter

Att det är viktigt att mäta halten vatten i en produkt är något som känns logiskt och självklart för tillverkare av både livsmedel, läkemedel och många andra viktiga industrier. Detta eftersom vatten ofta är den enskilt största komponenten och påverkar både hållbarhet, oxidation, korrekt polymerisering, risk för mikrobiologisk kontaminering m.m

Det är inte den totala vattenhalten i ett prov som betyder mest, utan halten fritt vatten. På grund av olika komplexa kemiska och fysikaliska orsaker så är det för det mesta en stor del av det totala vattnet i ett prov inte tillgängligt för att kunna användas i t.ex. en kemisk reaktion eller av en bakterie som vill föröka sig.

Ett bra exempel på detta är när man kokar sylt, vilket huvudsakligen består av bär och socker. Socker tillsätts främst för att förstärka bärens naturliga sötma, men har som bieffekt att det sänker halten fritt vatten i sylten under den gräns där mikroorganismer enkelt kan växa och kraftigt förlänger hållbarheten.

Produktöversikt
Instrument Labstart Labswift Labtouch LabMaster
  labstart
Noggrannhet (aw) 0,03 0,01 0,005 0,003
Noggrannhetsintervall (aw) 0,20 - 0,80 0,10 - 0,95 0,10 - 0,98 0,03 - 1,00
Användarfall Undervisning och snabb första kontroll Produktkontroll under 0,6 Produktkontroll under 0,90 Produkt kontroll och forskning upp till 1.00
Temperaturstyrning Nej Nej Rumstemp. + 2°C Ja, 0°-50° C
Dataöverföring Nej SD-kort SD-kort Kabel
Portabilitet Hög Hög Medium Låg
Ström Kabel Batteri/kabel Kabel Kabel
Vikt (kg) 1,2 1,2 2,8 9,8
Produktblad LabStart-aw pdf LabSwift-aw pdf LabTouch-aw pdf LabMaster-aw pdf
Mer information

Ring vår oss på tel: 031-335 13 62 för priser och mer information eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.