round

Parasiter

Trichinella spiralis (trikin,) larver
Trichinella spiralis (trikin,) larver

Förekomsten av trikinsmittat kött i Sverige är sällsynt, men parasiten är mycket farlig för människor som äter den. Därför finns strikta regler och bestämmelser som talar om vilka analyser som olika typer av kött måste genomgå.

Trichin-L - ett genombrott inom trikinanalys

Trichin-L är en helt ny EU-godkänd metod (2075/2005) för detektion av trikiner i kött.

  • Metoden godkänd för offentlig kontroll enligt EU-direktiv, som ett alternativ till referensmetoden

  • Metoden validerad för tamsvin

  • Metoden sparar tid till resultat och faktisk arbetstid för laboranterna

  • Avläsningen sker med ett enkelt latextest istället för mikroskop, vilket är både säkrare och tidsbesparande

  • Positiv och negativ kontroll

Trichin-L för effektivare trikinkontroll

Filmen visar hur Trichin-L fungerar. Metoden är kostnadseffektivare, säkrare och snabbare jämfört med den konventionella digestionsmetoden.

Dokumentation

Mer information kan beställas via vårt kontaktformulär.