round

Veterinära analyser

veterinära analyser

FOOD DIAGNOSTICS arbetar ständigt för att erbjuda mer modern och effektiv teknik för kontroll av livsmedelsrisker. Vi erbjuder nu även kostnadseffektiva och snabbare analysmetoder inom veterinära analyser bl a för trikiner. Informationen om dessa produkter håller vi för närvarande på att sammanställa. Kontakta oss om du vill veta mer.