round

Kurs om mykotoxiner – teori och praktik

ATP-mätning

Mögelsvampar som växer på diverse foder eller livsmedel kan helt naturligt bilda sekundära metaboliter. Några av dessa kan inneha toxiska egenskaper och kallas då mykotoxiner, eller mögelgifter. Flera faktorer påverkar bildning av mykotoxiner och detta skapar kvalitetsproblem som förutom den toxiska verkan kostar företag och samhället mycket pengar. De vanligaste mögelsvamparna i Sverige tillhör släkterna Penicillium, Aspergillus och Fusarium.

Kursbeskrivning

På kursen får du både teoretiska kunskaper om ämnet och praktiska kunskaper om analysmetoder som är enkla och säkra att använda för att detektera olika mykotoxiner. Ämnen som kommer att behandlas under kursen är t.ex. varför, när och hur bildar svamparna mykotoxiner. Olika tillväxtvillkor för de olika mögelsvamparna samt teori och praktik kring analysmetoder. Kursen avslutas med ett skriftligt prov och vid godkänt resultat erhålles ett diplom.

  • Målgrupp: utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att inhämta nya kunskaper om olika analysmetoder samt få teoretiska kunskaper om ämnet

  • Mål: efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna använda analysmetoderna och bättre förstå bakgrunden om mykotoxiner.

  • Plats: Göteborg, FOOD DIAGNOSTICS AB,
    (SIK Institutet för Livsmedel & Bioteknik AB, Vägbeskrivning)

  • Pris: 4 900 kr/ person inkl. lunch, kaffe, dokumentation (2 eller fler från samma företag 4 500 kr/ person).

  • Datum och tider: gör en intresseanmälan så hör vi av oss om tider.

  • Kurslängd: 1 dag, kl. 9.00 – 16.00

  • Kursledare: Jan-Erik Carlsson

Intresseanmälan
welcome Genom utbildning kan du erhålla ett certifikat.

Kurser kan även ordnas på andra orter eller kanske på ditt företag om deltagarantalet motiverar detta. Kontakta oss om du vill veta mer om planering, lunch etc.


›› Hämta kursblad pdf