round

Fokus på provtagning & analys
 – teori och praktik, 5-6 feb, 2015

Mycket tid spenderas på att få ett rättvisande analysresultat, man provar olika testkit och analysmetoder, jämför noggrannheten och känsligheten. Det som man ofta glömmer är att själva provuttaget som är det viktigaste. Ca 75 % av analysresultatet beror på hur du tar ut provet. Det gäller att ta ut ett representativt prov och detta fodrar mycket kunskap och erfarenhet. Ett annat steg i kedjan är provupparbetningen, vilken typ av produkt är det som vi ska analysera och vilka halter letar vi efter, är det % eller ppb (part per billion).

 

Detta seminarium kommer att ta dig igenom hela analyskedjan, från provtagning till det sista steget som är själva analysen (detektionsmetoden).
Under dessa två dagar kommer du att lära dig saker och få en bättre förståelse för de kritiska momenten i analyskedjan. Du kommer att få träffa experter inom de olika analysstegen som både har praktiska och teoretiska erfarenheter. Vi kommer att diskutera allt från mögeltoxin- till salmonellaanalyser.

Gästföreläsare blir friidrottsstjärnan Tracey Andersson som vunnit sex SM guld i släggkastning. Tracey kommer att föreläsa om hur vi alla kan träna och äta oss till ett sundare liv. Underhållning efter seminariet blir en cabaretkväll på Lorensbergsteatern. För mer information se Park Lane Show.

  • Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av att inhämta kunskaper och vill lära dig hur du får ett korrekt analysresultat.

  • Plats: Göteborg, FOOD DIAGNOSTICS AB,
    (SIK Institutet för Livsmedel & Bioteknik AB, Vägbeskrivning)

  • Pris: 4 900 kr/ person inkl. lunch, kaffe, dokumentation,  (2 eller fler från samma företag 4 500 kr/ person).

  • Datum och tider: start kl.11.00 den 5 februari och slutar kl. 14.00 den 6 februari.

  • Ansvarig.: Jan-Erik Carlsson

Intresseanmälan

Filmen presentera fakta om provtagning av mikrobiologiska och kemiska föroreningar som kan finnas i djurfoder. Filmen är producerad av SVA inom forskningsprojektet Biotracer, projektledare Per Häggblom.

tracey

Friidrotsstjärnan i släggkastning Tracey Andersson är vår gästföreläsare i ämnet kost och träning.