round

Tjänster med mervärde till våra kunder

FOOD DIAGNOSTICS levererar inte bara produkter utan även know-how. För oss är det ett självklart förhållningssätt att varje dag aktivt dela med oss av våra senaste insikter och kunskaper. Genom varje medarbetares täta nätverk säkerhetsställer vi att vi är ’up-to-date’ inom alla aspekter av livsmedelsdiagnostik. På så vis blir vår rådgivning värdefull för våra kunder.

appleblue

Vi försöker vara lösningsorienterade, serviceminded och anpassningsbara – hela tiden med ögat för framtidens lösningar. För att kunna erbjuda bästa service och hjälpa till med viktig kunskap satsar FOOD DIAGNOSTICS på att vara en stödpunkt för internationella nätverk och professionella forum. Det är bakgrunden till våra populära seminarier med deltagare från hela Skandinavien. Vi genomför även utbildningar och tar specifika konsultuppdrag.

Låt oss hjälpa dig
Vår rådgivning kan vara den kritiska faktor som behövs för att ditt företag skall lyckas implementera ny teknik framgångsrikt.